Contactgegevens

Prof. Waterinklaan 43
3312 KM Dordrecht
Neem contact op

Bestuursleden


Voorzitter

dhr. G. Holster

 Penningmeester
dhr. M.G. Meurs


Algemeen adjunct
dhr. P.C. Moręe

Lid
dhr. J.C. van Burg

Lid
mevr. S.L.C. van Heusden-van der Sluijs 

Lid
dhr. M.G.F. Hoogendijk